Informace o nás

O nás

Vyučující vystudovala bakalářský obor nizozemský jazyk a literatura na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně. V rámci tohoto studia absolvovala jazykovědné přednášky, na jejichž základě se nadchla pro psycholingvistiku. Psycholingvistika je obor, který zkoumá otázky porozumění řeči, poruchy mluvení a rozvoj řeči u dětí.

Na univerzitě v Leidenu úspěšně absolvovala magisterské studium Dutch studies, kde v magisterské diplomové práci rozpracovala problematiku osvojování výslovnosti nizozemských vokálů u českých studentů.

V rámci své kariéry pracovala řadu let s malými dětmi i s dětmi předškolního věku.

Over ons

De docente heeft een bachelorstudie Nederlandse taal en literatuur afgerond aan de faculteit der geesteswetenschappen van de Masaryk universiteit in Brno. In het kader van deze studie heeft ze tijdens taalkundige colleges haar passie voor psycholinguïstiek ontwikkeld. Psycholinguïstiek is een wetenschappelijke discipline die zich bezighoudt met de vragen over de taalperceptie, spraakstoornissen en de taalontwikkeling bij kinderen.

Aan de universiteit Leiden heeft ze het masterprogramma Dutch studies succesvol afgerond. In haar afstudeerscriptie heeft ze de problematiek van de uitspraakverwerving van Nederlandse vocalen bij Tsjechische studenten onderzocht.

Daarnaast heeft zij veel ervaring opgedaan in het werken met peuters en kleuters.