Kurz Hrajeme si česky

Kurz „Hrajeme si česky“ se skládá z deseti lekcí a koná se dvakrát do měsíce v prostorech Buurtcentra De Leeuw nedaleko vlakové stanice Utrecht Overvecht. Rozvrh PODZIM 2022 + JARO 2023 naleznete zde.

Lekce jsou sestaveny tak, aby co nejefektivněji ovlivnily vývoj řeči dítěte. Na základě metodických postupů je zjištěno, zda řeč dítěte odpovídá jeho věku, nebo zda se v některé složce vyskytují nedostatky. Poté se s pomocí diagnostických materiálů pracuje na zlepšení komunikačních schopností dítěte v českém jazyce.

Každá lekce je tematicky pojednána – na základě daného tématu se pracuje na rozšiřování slovní zásoby dítěte a procvičují se rozličné gramatické prvky; dále je stimulovám vztah dítěte k českým kulturním tradicím. 

ŠKOLNÍ ROK 2022/2023:

Momentálně máme dvě skupiny: předškoláky (od 5 do 7-ti let) a školáky (od 8 do 12-ti let). První část výuky je společná, tam hravou formou probíráme různá témata, věnujeme se rozvoji slovní zásoby, slavíme české svátky a upevňujeme české tradice. V druhé části výuky se první skupina dětí od 8 do 12 let, věnujeme plus mínus učivu Českého jazyka pro třetí třídu a druhá skupina dětí od 5 do 7 let se věnuje českým písmenům a hláskám, říkadlům a grafomotorickým dovednostem.

Náš kurz je určen pro žáky, kteří věkově či vědomostně odpovídají úrovni první až třetí třídy. Někteří žáci navštěvující tuto skupinu jsou zapsáni k povinné školní docházce v ZŠ Březová (www.zsbrezova.eu), která jako jediná škola v České republice nabízí internetovou výuku (https://moodle.zsbrezova.eu), díky které mohou děti absolvovat povinnou školní docházku v zahraničí. U těchto žáků se předpokládá, že se budou výuce věnovat převážně doma s rodiči, a náš kurz je pro ně procvičující výukou se zaměřením na upevnění již získaných kompetencí. 

V případě zájmu o tuto aktivitu nás, prosím, kontaktujte.

 

Cursus

De cursus Tsjechisch „Hrajeme si česky“ bevat tien lessen van 90 minuten. Deze cursus wordt twee keer per maand gegeven in Buurtcentrum De Leeuw vlakbij station Utrecht Overvecht. Hier vindt u het rooster vanaf september 2022.

De lessen zijn ontwikkeld om de taalonwikkeling van het kind op de meest efficiente wijze te bevorderen. Op basis van de gekozen methodiek wordt bepaald of de spraakuiting van het kind correspondeert met zijn leeftijd en of er eventueel achterstand op één van de taalgebieden is. Daarna wordt er met behulp van diagnostische materialen gewerkt aan verbetering van communicatieve vaardigheden van het kind in het Tsjechisch.

In elke les wordt een bepaald thema behandeld - op basis van het thema wordt gewerkt aan de vergroting van de woordenschat van het kind en er worden verschillende taalregels geoefend. Verder wordt ook de band met de Tsjechische culturele traditie gestimuleerd.

Als u geïnteresseerd bent in deze buitenschoolse activiteit, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen.