Kurz Hrajeme si česky

Kurz „Hrajeme si česky“ se skládá z deseti lekcí a koná se dvakrát do měsíce v prostorech Buurtcentra De Leeuw nedaleko vlakové stanice Utrecht Overvecht. Rozvrh PODZIM 2021 + JARO 2022 naleznete zde.

Lekce jsou sestaveny tak, aby co nejefektivněji ovlivnily vývoj řeči dítěte. Na základě metodických postupů bude zjištěno, zda řeč dítěte odpovídá jeho věku, nebo zda se v některé složce vyskytují nedostatky. Poté bude s pomocí diagnostických materiálů pracováno na zlepšení komunikačních schopností dítěte v českém jazyce.

Každá lekce je tematicky pojednána – na základě daného tématu se bude pracovat na rozšiřování slovní zásoby dítěte a budou se procvičovat rozličné gramatické prvky; dále bude stimulovám vztah dítěte k českým kulturním tradicím. 

Momentálně máme dvě třídy: předškoláky (od 4 do 6-ti let) a školáky (od 6 do 12-ti let).

Ve školním roce 2020/2021 jsme se se skupinou předškoláků věnovali mimojiné učivu české třetí třídy, a to českému jazyku a prvouce. Tento kurz je určen pro žáky, kteří věkově či vědomostně odpovídají úrovni druhé až čtvrté třídy. Někteří žáci navštěvující tuto skupinu jsou i zapsáni k povinné školní docházce v ZŠ Březová (www.zsbrezova.eu), která jako jediná škola v České republice nabízí internetovou výuku (https://moodle.zsbrezova.eu), díky které mohou děti absolvovat povinnou školní docházku v zahraničí. U těchto žáků se předpokládá, že se budou výuce věnovat převážně doma s rodiči, a náš kurz je pro ně procvičující výukou se zaměřením na upevnění již získaných kompetencí. 

V případě zájmu o tuto aktivitu nás, prosím, kontaktujte nebo vyplňte přihlášku.

 

Cursus

De cursus Tsjechisch „Hrajeme si česky“ bevat tien lessen van 90 minuten. Deze cursus wordt twee keer per maand gegeven in Buurtcentrum De Leeuw vlakbij station Utrecht Overvecht. Hier vindt u het rooster vanaf septamber  2020.

De lessen zijn ontwikkeld om de taalonwikkeling van het kind op de meest efficiente wijze te bevorderen. Op basis van de gekozen methodiek wordt bepaald of de spraakuiting van het kind correspondeert met zijn leeftijd en of er eventueel achterstand op één van de taalgebieden is. Daarna wordt er met behulp van diagnostische materialen gewerkt aan verbetering van communicatieve vaardigheden van het kind in het Tsjechisch.

In elke les wordt een bepaald thema behandeld - op basis van het thema wordt gewerkt aan de vergroting van de woordenschat van het kind en er worden verschillende taalregels geoefend. Verder wordt ook de band met de Tsjechische culturele traditie gestimuleerd.

Als u geïnteresseerd bent in deze buitenschoolse activiteit, aarzelt u dan niet om contact met ons op te nemen of het inschrijfformulier in te vullen!