Dětský den „HRAJEME SI ČESKY“

V rámci našeho projektu se konala dětská odpoledne Hrajeme si česky“. Tato odpoledne byla určena pro české děti ve věku 4 - 7 let žijící v Nizozemsku a byla organizována se záměrem nabídnout dětem intenzivní jazykovou stimulaci, ale také zábavné prožití odpoledne ve společnosti dalších českých dětí.

Během odpoledne mohly děti formou hry (tance, zpěvu a pohybových aktivit) procvičovat řečové a jazykové dovednosti v českém jazyce. Dále byl dětem poskytnut volný prostor, aby mohly navázat kontakt s ostatními dětmi.

Tento workshop byl organizován pro děti, které neměly možnost pravidelně dojíždět do Utrechtu na kurzy češtiny. Rodiče byli během workshopu vítáni, ale jejich účast ani přítomnost se nevyžadovala. 

Poslední dětský den se konal v neděli 27.09.2015 od 13:30 do 17:00 hod v Utrechtu Overvechtu a momentálně se další dětský den neplánuje.

Kinderdag “HRAJEME SI ČESKY“

In het kader van ons project werden kinderworkshops „Hrajeme si česky“ georganiseerd. Deze evenementen waren georganiseerd voor Tsjechische kinderen vanaf 4 tot en met 7 jaar oud die in Nederland wonen. Het doel van deze middagen was een intensieve taalstimulatie maar ook een gezellige middag in gezelschap van andere Tsjechische kinderen.

Door de middag konden kinderen met behulp van spelletjes (dansen, zingen en sportieve aktivititeiten) hun spraak- en taalvaardigheden in het Tsjechisch oefenen. Verder hadden ze ook de gelegenheid om contacten met andere kinderen te leggen.

Het idee voor deze workshop is ontstaan met het oog op kinderen, die niet wekelijks naar Utrecht konden komen voor de cursus “Hrajeme si Cesky“. Ouders waren tijdens de workshop van harte welkom, maar hun deelname en aanwezigheid was niet verplicht.

De laatste kinderworkshop werd op zondag 27 september 2015 van 13:30 tot 17:00 uur in Utrecht Overvecht georganiseerd.